Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

A Messiás - The Messiah

A Messiás - The Messiah

Döntő kérdés: a názáreti Jézus-e a megígért Messiás? Több, mint hetven ószövetségi prófécia teljesedett be szó szerint az életében, erkölcsi élete, csodái, hatalma és feltámadása mind önmagáért beszél. "Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet." (Róma 1,3-5)