Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

A 19. feleség - The 19 th. Wife

A 19. feleség - The 19 th. Wife

A mormon valláson belüli harcokról szól a film, ahol akár 50 felesége is lehet egy férfinak. Egy, látszólag a bibliára alapozott, de hamis tanításokkal és félrevezetésekkel megtűzdelt vallás. Bizonyára vannak mormon közösségek, ahol normálisabb állapotok uralkodnak, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek félrevezetve Isten Igéjétől.

"Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való." Gal. 1:6-11