augusztus 20, 2018

Gyerekeknek

A csodatévő

A legnagyobb csodát, amit az ő élete jelent számunkra, így foglalta össze: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5,24) "Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lukács 19,10)